Monitorul Oficial Local

Al Comunei DRĂGĂNEŞTI - VLAŞCA
Județul TELEORMAN

 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

Hotărâri aprobate al Consiliului Local al Comunei Drăgăneşti-Vlaşca:

 

2020

2021